Welkom

op de site van het geslacht van Puffelen (de Puffelick). Met deze website heeft u toegang tot de genealogie en de geschiedenis van de familie van Puffelen uit Waddinxveen-Boskoop-Oudewater-Middelburg-Frederiksoord en Noordwolde.

Wij, T.R.P. van Grijfland en G.N. van Kampen-van Puffelen, kleinkinderen van Evert Antoon van Puffelen uit Noordwolde, hebben ruim twintig jaar onderzoek gedaan naar de familie van Puffelen en hun afkomst.

Zoals u wellicht bekend is, zijn ook genealogische publicaties auteursrechtelijk beschermd. De gegevens op deze website zijn afkomstig van openbaar toegankelijke bronnen (archieven en internet) of van betrokkenen zelf dan wel hun directe familie en bedoeld ter informatie en bevordering van de onderlinge communicatie binnen de familie. Onder geen enkele voorwaarde mogen de gegevens voor andere doeleinden worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de samenstellers en eigenaar van deze website. Ook voor directe familieleden geldt dat, bij gebruik van gegevens afkomstig van deze website, bronvermelding verplicht is. Voor commerciële doeleinden zal nimmer toestemming worden verleend.

Over het gebruik van de gegevens van deze website vindt u nadere informatie onder ‘verantwoording’.  

  

Hooitijd aan de Dwarstvaartweg in Noordwolde.


Van links naar rechts:
Cornelis Hovius, Evert Antoon van Puffelen en 
Foppe Hans van Puffelen.
 

Met dank aan:

Wil Schackmann, voor de informatie over de familie van Puffelen in de kolonie Frederiksoord, zie: www.schackmann.nl, Dick Hak voor de informatie over de Ridders van Puijflijck en Edwin van Voskuilen voor de informatie over de familie van Puffelen in de ‘Heerlijkheid Zuidwijk’ te Boskoop.