Herlickheyt Pufflick

Er heeft een Heerlijkheid van Pufflick”  bestaan.
In deze “Herlickheyt” bezitten ook andere Heren grond.

 

In 1260 is Wilhelmus van Puffelick (ook geschreven als “Pufflick”. In die tijd werden namen verschillend geschreven) Heer van de “Herlickheyt Pufflick”.

Deze Wilhelmus heeft 2 broers genaamd Gozewines Miles van Puffelick en Werner van Puffelick.

Zij hebben alle drie de titel “Edele Heren” (Nobiles Viri) en zijn “Leenmannen van de Graaf van Cleve (Kleef)”.

Na de dood van Wilhelmus in 1288 (slag bij Woeringen) wordt hij opgevolgd door zijn zoon Willem van Puffelick. Doch niet direct want tijdens de slag van Woeringen wordt deze Willem gevangen genomen en opgesloten door de Heer van Cuyk in zijn kasteel.

De Heerlijkheid verwaarloost in die tussentijd en Willem biedt de Heerlijkheid in 1300 te koop aan aan Graaf Reinald van Gelre. Willem krijgt de Heerlijkheid dan in leen terug. Hij mag dan in Hoeve “Darup”  blijven wonen.

 In 1315 staat Alard van Puffelick belastingopbrengsten af aan het Kapittel van Xanten. Misschien waren de landerijen kerkelijke goederen.

De laatste Willem van Puffelick sterft in 1317.

De eerste (von) Puffelick wordt echter al genoemd in 1243. Het is Elisabeth von Pufflick.

Zij trouwt in 1241 met Lambert Frise. Hun dochter Elisabeth wordt geboren in 1264.

Later in de tijd komen we dan nog de volgende namen tegen:

  • Jan Willen van Puffelick; 1327-1343

  • Bernard Willen van Puffelick; 1349

  • Werner van Puffelick; 1368

  • Otto van Puffelick; genoemd in 1388 als Junker, in 1400 als Gerichtsman.

  • Arnt van Puffelick; genoemd in 1400

  • Alert van Puffelick

  • Roelof van Puffelick

  • Arnoldus van Puffelick; hij wordt in 1369 genoemd als “Schepen van Zaltbommel”.

In 1388 wordt Junker Otto van Puffelick (Puyflick) beleend met Landgoed “De Tiendens”  in Zuilichem. In 1400 is deze Otto “Gerichtsman in Maas en Waal”.

Het Stamhuis is Hoeve “Darup”  nabij Puiflijck. In dit gehucht spreekt hij recht.

Eind 1400 sterft Junker Otto van Puffelick.

Zijn zoon Arnt neemt dat landgoed in 1400 over. De broer van Otto, Alert van Puffelick wordt dan voogd over zijn kinderen. Ook krijgt Alert de Hoeve “Op ten Holte”  met 20 morgen land en de “Molenstad”  in bruikleen.

Deze Alert van Puffelick heeft in 1419 samen met zijn broer Roelof van Puffelick onder de Heer Willem van IJzendoorn gevochten voor Hertog Jan van Beijeren.

Een dochter van Otto is Liesbeth van Puffelick. Deze Liesbeth trouwt in 1416 met Floris van Mekeren. Floris is dan “Richter van Puiflijck”. Samen wonen ze op Hoeve “Darup”.

Werner van Puffelick erft in 1434 de Hoeve “Op ten Holte”  en de daarbij behorende 20 morgen land en de Molenhoeve. Zijn opvolger is Hendrik van Puffelick en is getrouwd met Merry van Mekeren. Beide sterven op de Hoeve “Op ten Holte”. Zij zijn begraven in de Oude Kerk. Op hun grafzerk staat het jaartal 1569. Dit zijn de laatste van Puffelicks in het gehucht Puiflijck.

Dit geslacht van Puffelick voerde de lijfspreuk

“D’or a la roue de gaeules”.

*-*-*-*

N.B.  In 1972 werden de op het terrein rond de toren verspreid liggende brokstukken bijeengebracht van de uit 1569 daterende grafzerk ter nagedachtenis aan Hendrik van Puyffelijck op ten Holte en diens vrouw Maria van Mekeren. In minder fragmentarische vorm heeft Bloys van Treslong Prins in het begin van deze eeuw de zerk gezien, die tijdens de Tweede Wereldoorlog ernstig werd beschadigd. Helaas zijn de in 1972 verzamelde fragmenten in 1980 door de gemeente Druten per abuis als puin afgevoerd en in een geluidswal verwerkt.
Voor zover bekend droeg de steen behoudens het alliantiewapen Puyffelijck en Van Mekeren, kwartierwapens op de hoeken en het volgende opschrift. Op de rand: ‘…n Puyffelyck dye sterf int jaer ons Heeren mvc’…’; midden op de zerk: ‘…ē̄ Joffer Merry van Mekerē sijn huisfrou die sterf ao mvc en̄ lxix den xv dach Mey’.
– Literatuur. Bloys van Treslong Prins 1917, t.o. blz. 164; Reg. Leenaktenboeken 1924, blz. 126; Tweestromenland nr. 15 (1972-73), blz. 55-56; Idem nr. 16 (1973), blz. 5.