Urgentieprogramma 1925

      

In het archief van het documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen van de Rijksuniversiteit

Groningen is het Urgentieprogramma van de Christen-Democratische Partij te vinden dat is opgesteld

samen met de Christelijke Volkspartij en de Christen-Democratische Bond, CDB.

-*-*-*-