Boskoop – Oudewater

Kaart gemaakt door Johannes Dou, (ook genaamd: Jan Jansz. Douw) landmeter van het Waterschap Rijnland. De kaart is gedateerd: 8 april 1670.
 

 Arent Cornelisz. van Puffelen, Bouwman in de “Vrije Heerlijkheid Suijdwijck” bij Boskoop overlijdt in 1672. Zijn vermogen wordt dan geschat op fl. 1.000,00.

Arent trouwde omstreeks 1640 Marritgen Adriaens (van Heijningen), geboren te Boskoop. Zij woonden aan de oostzijde van de Gouwe te Boskoop.
In het kohier van de 200e penning van 1672 wordt vermeld ‘aan de oost sijde van de Gouwe het Dorp [tegenwoordig Gouwestraat] de wedu van Arent Cornelisz op Suijtwijck. Tevens is de boedel van Dirck Adriaensse van Heyningen gestaen hebbende op 2000 gulden…… op den naem van de wedu van Arent Cornelisse en Claes Adriaensen van Heijningen gebracht’. 

Hun zoon Cornelis Arentsz.  van Puffelen, gedoopt in 1635 te Reeuwijk, wordt vermeld in de morgenboeken Polder Laag Boskoop (1676-1688) en Reijerskoop (1680); vermeld cohier molengeld Boskoop (1680) met 1 vrouw en 2 kinderen. De naam van zijn echtgenote is tot nu toe onbekend.
Cornelisz Arentsz . van Puffelen was woonachtig in de Steekt te Alphen (1672). Totaal worden er in dit gezin 4 zonen geboren; Cornelis, Jan Cornelissen, Arent en Leendert Cornelissen van Puffelen.

Jan Cornelissen  van Puffelen  is in 1662 gedoopt te Haastrecht en huwt op 25 mei 1692 te Oudewater met Jannigje Jans Schinkel (Schinckel, Schenkel) en krijgen 6 jongens en 4 meisjes. De eerste zoon, Cornelie, geboren omstreeks 1692, wordt gedoopt in Haastrecht. De 9 andere kinderen worden allemaal in Oudewater gedoopt. Te beginnen bij Neeltje van Puffelen, geboren 6 december 1693. Neeltje komt al vroeg te overlijden want in 1699 wordt er een tweede Neeltje Jans van Puffelen  geboren. Een aantal van de andere kinderen zijn ook jong overleden.
Jannigje Jans Schinkel huwt voor de 2de maal met Jan Willemse Kartel op 11 juni 1713 te Oudewater (bevestigd te Leerdam).

Uit het eerste huwelijk is ook Cornelis van Puffelen, geboren in 1695 en overleden in 1737.
Cornelis is timmerman en huwt drie keer. 1e met Helena Christina Nickel JD (Nikkel, Nieken, geboren te Doesburg (samen krijgen zij 5 kinderen), 2e met Lijsbeth van der Meij JD (Vermeij), geboren onbekend, overleden te Oudewater (geen kinderen) en 3e met Johanna (Anna) van den Berg JD (Bergh), geboren en overleden te Oudewater leeft slechts 2 maanden.
Het huwelijk met Lijsbeth van der Meij duurt slechts 10 maanden.

De familie behoort in Oudewater tot de arme bevolking. Zoon Pieter van Puffelen  is op 19 maart 1812 overleden in het armenhuis nr. 88 te Oudewater.

Dochter Anna Geertruij  zal op 7 september 1799 Pro Deo worden begraven in Schoonhoven.

Uit het huwelijk met Helena Christina Nickel wordt op 17 december 1726 ook Anthonij (Anthonis) van Puffelen  geboren.  Anthonij trouwt op 26 mei 1749 te Oudewater met Jannetje (Jannigje) de Jong, geboren te Oudewater.

 Anthonij  is soldaat bij de VOC Kamer te Delft. Hij treedt op 8 april 1742 in dienst bij de VOC.  Van 1742 t/m 1746 is hij onderkuiper op het VOC Schip “Hof van Delft”. In 1746 keert hij terug met het schip “Hogersmilde”.

 

Op 31 januari 1752 vertrekt Anthonij met het schip “Overnes” naar Batavia en zal niet meer terugkeren in Nederland. Op zondag, 23 december 1752 wordt Anthonij in Batavia uitgeschreven. Reden: overleden. 

Anthonij  en Helena krijgen 1 zoon, Cornelis van Puffelen, geboren 1751 te Oudewater en overleden in 1814, eveneens te Oudewater.

Cornelis  huwt 16 september 1789 te Oudewater, Teuntje (Steunder) Steenis.

Zij krijgen eveneens 1 zoon; Anthonij (Anthonie) van Puffelen, geboren 1782 te Oudewater.

In 1812 trouwt deze Anthonij met Gerrigje de Rotte, eveneens geboren te Oudewater. In Oudewater krijgen Anthonij en Gerrigje  2 dochters, Teuntje en Cornelia.

De familie is in die tijd aan lager wal geraakt. De Regenten van het Arm- en Weeshuis te Oudewater maken een contract op met de Maatschappij van Weldadigheid.
Op 5 juli 1821 betrekt de familie bestaande uit vader Anthonij van Puffelen, moeder Gerrigje de Rotte  en de twee dochters Teuntje en Cornelia  hoeve nr. 21 in Kolonie II van Wilhelminaoord.

*-*-*-*