Ritter en Knegten Gelre.

In de Kroniek van het Historisch Genootschap te Utrecht nr. 31 (1875), pag. 364-406 is een lijst van de steden en riddermatigen van Gelre, van omstreeks 1460, opgenomen.
Deze lijst is overgenomen uit het archief te Hilten.
In het jaarboek van het CBG 1993 (deel 47) is de Neder-Betuwe (uit de Kroniek overgenomen) weergegeven.

Bij toeval gevonden in het familiearchief van de familie Van der Capellen (RA Gelderland) onder nr. 278:
“Riddercedul van Gelre van 1468. Afschrift 18de eeuw. 1 deel”.
Op de achterkant is in het orginele handschrift geschreven; “Oude Geldersche Riddercedul 1468”.
Op de voorkant heeft iemand met een 20e eeuws handschrift “+ 1460” geschreven.
Aanvankelijk de gedachte met een andere kopie van de lijst van 1460 te maken te hebben, echter voor de Neder-Betuwe blijkt deze lijst een paar kleine verschillen te bevatten met de lijst van ca. 1460, zodat inderdaad lijkt dat het hier een latere riddercedul betreft.

Bij Warnsveld en Gorsel is, met een ander handschrift, een aantal namen later toegevoegd.

Dit sijn die Ritter en Knegten der landen van Gelre van:

Dat ampt van Maes en Wael

Overasselt
Gerrit} van Merwick
Luijs}
Willem Pijeck
Gijsbert Bolle

Nederasselt
Herman van Mekeren

Apelteren
Willem van Berchem
Willem van Apelteren

Altevurst
Willem} van Drijel fratres
Johan}

Maes Bommel die stad
Jacob van Riemsdijck
Leuken sijn soon

Alphen
Droemel
Seger van de Polle
Heer Gaerit van de Polle
Johan van de Polle Gijsberts soon
Herman van de Polle Jans zoon
Arnt van de Polle Aerents zoon
Gerrit van Bueren
Arnt van de Polle

Wamel
Willem} Millinck
Joris}
Derick die Haese
Johan} Spaen
Alert}
Herbert}
Gerit} van Delpht
Gerit}
Roeloff Pieck
Gijsbert van de Polle

Leuwen
Rutger van Rufel
Michiel van Riemsdijck
Henrick van Riemsdijck

Puffelick
Henrick van Puffelick
Herman van Schoerenborch
Roelef zijn zoon
Ot} van Mekeren
Gerit} 

Hernen
Herman Wijhe

Hairen
Florus van Mekeren
Roeleff van Merwijck
Antsem van den Bergh
Wolter van Baexen

Druijten
Willem van Drueten Arnts zoon
Willem Schoenauwen
Jacob van Drueten

Afferden
Wijnsen
Baetenborch
Heer Gijsbert van Bronckhorst

*-*-*-*

Leenacteboeken van Gelre Nr 133:
Derck van Vlodrop, Godert Holl, Willem van Langerak, Wolter van Overrijn HACKENsn, Gerrit van Puflick, Arnt van Leijenburg. allen ivm leen te Avezaath.

Met dank aan Dick Hak.