Middelburg

Gezicht op de Dam in Middelburg in 1699. In beeld “De Korenbeurs en Wisselbank”.

-o-o-o-o-o-

Start van de Zeeuwse tak van de familie van Puffelen.

De in 1762 (1764 volgens bevolkingsregister Middelburg)  in Reeuwijk geboren Simon van Puffelen huwt in 1786 te Middelburg Geertruy Pooy (ook wel genaamd Geertruyd de Pauw).
Simon is schippersknecht en wellicht zal hij bij aankomst in de haven van Middelburg dit beeld in ogenschouw hebben genomen.
Door zijn huwelijk met Geertruy blijft Simon wonen in Middelburg en wordt na schippersknecht achtereenvolgens dagloner en torenwachter van de stadstoren.
Het paar krijgt 5 kinderen, te weten: Pieternella, Jacobus (wordt kleermaker en krijgt 15 kinderen), Pieter (wordt huurkoetsier, later “varkeslager” en overlijd als herbergier), Gerrit (wordt horlogemaker) en Janis (wordt “kleeremaker”).
Totaal krijgen Simon en Geertruy 49 kleinkinderen. Veel kleinkinderen komen al vroeg te overlijden.
-o-o-o-o-o-